Klik HIER voor de homepage van ALTC Buitenveldert

User Name

Password

Info New or Forgotten?

Zoeken
ALTC Buitenveldert > Nieuws > 2019

Buitenveldert ledenvergadering - genomen besluiten, o.a. verhoging contributie

Nieuws van friday 25 january

Afgelopen zaterdag 19 januari vond de jaarlijkse Algemene Leden vergadering plaats. De opkomst was niet hoog maar de aanwezige leden compenseerden dit met een grote mate van betrokkenheid bij de vereniging.

Er is een aantal besluiten genomen:

 • De Wintertoss avond is niet kostendekkend. Desondanks zal deze avond behouden worden. Het is de verbindende factor voor veel leden tijdens de wintermaanden maar ook voor potentiële nieuwe leden interessant. Het bestuur buigt zich, samen met een aantal enthousiaste deelnemers, over de aanpassingen die nodig zijn om deze avond kosten neutraal te maken.
   
 • Een contributieverhoging van 20 euro voor alle lidmaatschappen is nodig om de vereniging de komende jaren financieel in balans te houden. Hiermee is ALTC Buitenveldert nog steeds concurrerend ten opzichte van andere verenigingen door de beschikking die wij in de zomer, bij slecht weer en als het donker is, hebben over de binnenbanen.
   
 • Belangrijk: Mocht u zich niet kunnen vinden in deze verhoging dan is het mogelijk om vóór 30 januari 2019 uw lidmaatschap op te zeggen door dit formulier in te vullen. U krijgt dan automatisch een bevestiging van de afmelding. Vragen kunt u mailen naar info@altc-buitenveldert.nl.
   
 • Een gezonde vereniging heeft continu vrijwilligers nodig en ook dat blijft actueel! Aarzel niet en neem eens contact op met een bestuurs-of commissielid als je iets voor de vereniging wil betekenen. Er is inmiddels een kandidaat nieuwe penningmeester, Cindy Goey is geïnstalleerd als adviserend bestuurslid en er heeft zich een lid gemeld die actief wil meewerken aan een nog beter jeugdbeleid .
   
 • En natuurlijk kan alles wat besproken is op de ALV uitvoerig worden nagelezen in de notulen die binnenkort zullen worden verstuurd.

Met sportieve groet,
Mede namens bestuur

Marten Japenga, voorzitter  

ALTC Buitenveldert Algemene Ledenvergadering

Nieuws van tuesday 8 january

ALGEMENE LEDENVERGADERING ALTC BUITENVELDERT

LOKATIE: VERGADERRUIMTE BOVEN HET SPORTCAFÉ

DATUM: ZATERDAG 19 JANUARI 2019

TIJDSTIP: 19.00-20.30

Na de vergadering is er in het Sportcafé een aangeklede borrel en voor de liefhebbers kan er getennist worden!!Jaap Pluim heeft de binnenbanen aan ons ter beschikking gesteld.

1.OPENING

2.INGEKOMEN STUKKEN

3.NOTULEN ALV 25-01-2018 - klik HIER om ze te lezen

4.TERUGBLIK OP HET JAAR 2018

5.OVERGANG LEDENADMINISTRATIE ETC VAN PMS NAAR KNLTB

6.VERSLAG KASCOMMISSIE

7.FINANCIEEL JAARVERSLAG 2018 EN BEGROTING 2019

8.BELEID

9.VACATURE BESTUUR /VRIJWILLIGERS

10.RONDVRAAG EN SLUITING

 

NB DE DIVERSE AGENDAPUNTEN ZULLEN AAN DE HAND VAN POWERPOINT PROJECTIE UITVOERIG WORDEN TOEGELICHT.

 

HOPELIJK TOT ZIENS OP DE 19E JANUARI (EN VERGEET JE TENNISSPULLEN NIET!).

 

NAMENS BESTUUR ALTC

MARTEN JAPENGA

VOORZITTER

Legenda

 • Klik op het vraagteken voor meer informatie
 • Klik op de pen om het inschrijfformulier op te roepen
ALTC Buitenveldert Notulen ALV 2018 Documentgrootte: 139775 bytes Property Sheet

Copyright © 2006-2012 ALTC Buitenveldert. Alle rechten voorbehouden.

Gebruiksvoorwaarden

Technische informatie

Contact